• Smdchip

STM32F407VET6 LQFP-100

Mã hàng: 530440

Giá bán: 150.000 VNĐ

Còn hàng

Bảng giá

Số lượng Đơn giá
1 - 9150.000 VNĐ
10 - 49135.000 VNĐ
50+120.000 VNĐ