• Smdchip

RT8289 Buck Converter 5A SOP-8

Mã hàng: 320060

Giá bán: 12.000 VNĐ

Còn hàng


Bảng giá

Số lượng Đơn giá
1 - 912000 VNĐ
10 - 4910800 VNĐ
50+10080 VNĐ