• Smdchip

Module MAX7219 Matrix 8×8

Mã hàng: 381270

Giá bán: 55.000 VNĐ

Còn hàng

Bảng giá

Số lượng Đơn giá
1 - 455000 VNĐ
5 - 1949500 VNĐ
20+47000 VNĐ