• Smdchip

LCD1602 Xanh lá (Green)

Mã hàng: 340070

Giá bán: 40.000 VNĐ

Còn hàng

Bảng giá

Số lượng Đơn giá
1 - 440000 VNĐ
5 - 936000 VNĐ
10+33000 VNĐ