• Smdchip

Diode cầu 608 6A 800V

Mã hàng: 260080

Giá bán: 6.000 VNĐ

Còn hàng


Bảng giá

Số lượng Đơn giá
1 - 96000 VNĐ
10 - 995400 VNĐ
100+5000 VNĐ