• Smdchip

Cuộn cảm vạch màu 10uH (0410 – 1/2W)

Mã hàng: 210250

Giá bán: 1.000 VNĐ

Còn hàng

Bảng giá

Số lượng Đơn giá
1 - 91000 VNĐ
10 - 49900 VNĐ
50+765 VNĐ