• Smdchip

Cuộn cảm 220uH (5.8*5.2*4.8mm)

Mã hàng: 210070

Giá bán: 1.500 VNĐ

Còn hàng

Bảng giá

Số lượng Đơn giá
1 - 191500 VNĐ
20 - 991200 VNĐ
100+1000 VNĐ