• Smdchip

Chíp nhiệt Peltier TEC1-12715 (40mmx40mmx3.6mm)

Mã hàng: 381760

Giá bán: 120.000 VNĐ

Còn hàng