• Smdchip

Chíp nhiệt Peltier TEC1-12708 (40mmx40mmx3.5mm)

Mã hàng: 381750

Giá bán: 100.000 VNĐ

Còn hàng