• Smdchip

Chíp nhiệt Peltier TEC1-12706 (40mmx40mm)

Mã hàng: 380120

Giá niêm yết: 60.000 VNĐ

Giá khuyến mại : 45,000 VNĐ

Còn hàng

Bảng giá

Số lượng Đơn giá
1 - 460000 VNĐ
5 - 1954000 VNĐ
20+51000 VNĐ