• Smdchip

Cuộn cảm 33uH (12*12*7MM)

Mã hàng: 210170

Giá bán: 4.000 VNĐ

Còn hàng