• Smdchip

AVR ISP không vỏ

Mã hàng: SMD0294

Giá niêm yết: 120.000 VNĐ

Giá khuyến mại : 90,000 VNĐ

Tạm hết hàng