• Smdchip

AT89C52-24PI DIP40

Mã hàng: 530040

Giá niêm yết: 15.000 VNĐ

Giá khuyến mại : 13,000 VNĐ

Còn hàng

Bảng giá

Số lượng Đơn giá
1 - 915000 VNĐ
10 - 9915000 VNĐ
100+15000 VNĐ