• Smdchip

2P4M 2A 400V TO202A thyristor

Mã hàng: 500030

Giá bán: 5.000 VNĐ

Còn hàng